Lenen

Voordat je een financieel advies gaat inwinnen, omdat door aanbiedingen voor voordelig geld lenen het lenen zo aantrekkelijk lijkt, bekijk je eerst je persoonlijke situatie. Heb je een partner dan zul je gezamenlijk dienen te bekijken hoe de persoonlijke situatie is. Maak samen een inventarisatie van jullie wensen en de doelstellingen over verschillende termijnen.

Voordat je een advies vast laat stellen, over af te sluiten financiële producten, laat je ook alle prioriteiten de revue passeren. Hou rekening ermee dat veel geld lenen met BKR informatie samen gaat. Een adviseur zal een goed beeld moeten krijgen van jullie gehele situatie, alle inkomsten en maandelijks terug kerende lasten. Maak op voorhand een overzicht met daarop de totale inkomsten en lopende contracten.

Creëer in ieder geval een duidelijk beeld van jouw persoonlijke situatie en selecteer een aantal voorbeelden, die bij je wensen aansluiten. Laat je zo breed mogelijk, financieel, doorlichten en adviseren over misschien wel meerdere onderwerpen.

Laat dan vooral alle voor- en nadelen uitleggen over een lening oversluiten. Goedkoop lenen dien je zoveel als mogelijk na te streven, de keuze voor het beste product zal dan toch uiteindelijk de voorkeur moeten gaan krijgen. Een gedegen onafhankelijk persoonlijk advies dient over verschillende fases bekeken te worden.

Geef exact aan wat je bijzondere wensen zijn en aan welke specificaties de producten moeten voldoen. Ook de te kiezen aanbieder van een af te sluiten lening zal voorwaarden dienen te hanteren welke niet in strijd zijn met jouw wensen. Alle mogelijkheden dienen bekeken te worden, het goedkoopste doorlopend krediet of aflossingsvrije lening, het lenen dient op een verantwoorde manier te gebeuren.

Het kan best zijn dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om voor jouw wensen een passende lening af te sluiten. Geld lenen met BKR coderingen kan wel eens roet in het eten gooien bij alle goede voornemens. Laat alle mogelijkheden goed bekijken en draag er zorg voor dat je geen enkele mogelijkheid om geld te gaan lenen laat liggen.

Snel geld lenen

Eerdere achterstallige betalingen op een afgesloten lening zal in het BKR zijn terug te zien door verstrekkers van leningen en hypotheken. Deze geldverstrekkers zorgen zelf ook voor de registratie van alle gegevens die te maken hebben met het afsluiten van een lening. Door het inzien van de gegevens bij het BKR is het mogelijk om snel de gegevens van een aanvrager te raadplegen.

Hierdoor is snel geld lenen mogelijk en is het voor voorbeeldige betalers goed dat ook deze gegevens uit de registratie van het BKR zijn te achterhalen. Naast de gegevens van de nieuwe kredieten worden ook alle gegevens die te maken hebben met achterstallige betalingen aan het BKR doorgegeven.

Bij het verstrekken van een nieuwe lening zal een financiële instelling pas snel geld lenen kunnen behandelen indien er sprake is van een correct betalingsgedrag van de aanvrager. Ook kan een geldverstrekker bij het inzien van het BKR bekijken of er misschien via een andere bank of kredietinstelling nog leningen lopen en die correct worden voldaan.

Met het aanschaffen van een creditcard en de aankoop via een postorderbedrijf heb je ook te maken met geld lenen met BKR registratie, omdat het gaat over kredietinstellingen. De onenigheid van een afboeking op een creditcard of de levering van een verkeerd artikel door een postorder bedrijf zul je nooit moeten aangrijpen om daar achterstanden te creëren.

Indien je een lening gaat aanvragen en er lopen nog andere leningen en zijn er openstaande bedragen op creditcards of  bij verzendhuiskredieten, is het misschien verstandig om eens te laten berekenen of je die leningen niet kunt gaan oversluiten.

Bijvoorbeeld bij lenen doorlopend krediet zijn wat voordelen te behalen in de hoogte van de te betalen rente en de hoogte van de maandlast door andere kredieten gelijk af te lossen met je DK. Als het verantwoord is en de totale schuld niet een stuk hoger gaat worden door kosten van het vroeger inlossen van leningen, kan een samenvoeging de maandlasten wel eens flink gaan verminderen.